Systém

Význam slov


1) Význam slova systém

  • = soustava
  • 1. soubor jednotlivin navzájem spojených určitou strukturou, sítí vztahů v uspořádaný celek; způsob uspořádání takového vnitřně členitého celku
  • 2. upořádání jednotlivin podle určitých třídících hledisek v soustavu
  • 3. stanovená účelná forma organizace a fungování něčeho
  • 4. komplex dílčích prvků tvořících určité zařízení

2) Příklady užití slova systém

  • Zkvalitňovaly a digitalizovaly se povodňové plány a zdokonalovaly se jednotlivé varovné a informační systémy.
  • Vznikne tak po delší době nový systém, nový pracovní postup.
  • Tak jako je rozhlasový přijímač i slabou vysílačkou, vysílá rovněž nervový systém, který rezonuje se zdrojem energie psionického spektra.

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem