Čárka ve větě jednoduché a v souvětí - 8. třída

Pixel4

1. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

2. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

3. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

4. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

5. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

 

6. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

7. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

8. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

9. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?

10. Ve které z uvedených vět je chyba v interpunkci?