Cvičný test k přijímacím zkouškám č. 1

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 b,  4 c,  5 d,  6 b,  7 a,  8 c,  9 b,  10 b, 11 a, 12 a, 13 c, 14 c, 15 d, 16 c, 17 b, 18 d, 19 b, 20 c                    
 
Vysvětlení učiva v jednotlivých otázkách najdete zde: Opakování učiva k přijímacím zkouškám