Druhy vedlejších vět - 7. třída

1. Které souvětí obsahuje vedlejší větu podmětnou?

2. Které souvětí obsahuje vedlejší větu příslovečnou účelovou?

3. Které souvětí obsahuje vedlejší větu přívlastkovou?

4. Které souvětí obsahuje vedlejší větu příslovečnou přípustkovou?

5. Které souvětí obsahuje vedlejší větu doplňkovou?

 

6. Které souvětí obsahuje vedlejší větu příslovečnou časovou?

7. Které souvětí obsahuje vedlejší větu příslovečnou příčinnou?

8. Které souvětí obsahuje vedlejší větu přísudkovou?

9. Které souvětí obsahuje vedlejší větu předmetnou

10. Které souvětí obsahuje vedlejší větu příslovečnou měrovou?