Druhy příslovečného určení - 7. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 d,  4 c,  5 a,  6 d,  7 b,  8 c,  9 a,  10 d                    
Vysvětlení najdete zde: větné členy