Druhy vět podle postoje mluvčího - 7. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 b,  5 c,  6 d,  7 a,  8 b,  9 c,  10 a                    
Vysvětlení najdete zde: druhy vět podle postoje mluvčího