Hlásky znělé a neznělé - 6. třída

Určete hlásky znělé a neznělé:

1. s

2. k

3. h

4. v

5. b

 

6. m

7. g

8. r

9. č

10. f

11. ch

12. z