Významové poměry mezi VH - 8. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 a,  4 a,  5 b,  6 d,  7 a,  8 c,  9 b,  10 d                   
Vysvětlení najdete zde: významové poměry mezi VH