Jan Neruda - život a dílo - 9. třída

Pixel2

1. Ve které pražské čtvrti se narodil spisovatel Jan Neruda?

2. Se kterou uměleckou generací a výraznou literární skupinou českých básníků a prozaiků je Jan Neruda spjat?

3. Významným počinem Nerudovy spisovatelské tvorby jsou fejetony. Napsal jich přes dva tisíce, publikoval v Národních listech i jiných periodikách a místo svého podpisu pod nimi často používal značku:

4. Doplňte název jedné ze sbírek Nerudových fejetonů – Žerty, hravé i…

5. Jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde Zemí spjatí. – Ze které Nerudovy básnické sbírky pochází tyto verše?

 

6. Nejslavnějším Nerudovým prozaickým dílem jsou Povídky malostranské. Která z následujících literárních postav v knize NEVYSTUPUJE?

7. Která z následujících sbírek je Nerudovou básnickou prvotinou?

8. A jak se jmenuje Nerudova prozaická prvotina? Jde o soubor povídek plný výrazného humoru a ironie, který zachycuje především realistické drobnokresby a popisné charakteristiky svérázných lidí z periferie.

9. Ve které Nerudově básnické sbírce vystupuje král Karel s Buškem z Vilhartic, kteří zasedli k dubovému stolu, aby spolu vypili číši a zapěli si z plných plic?

10. Která známá česká spisovatelka byla velkou platonickou láskou Jana Nerudy?