Jazykový rozbor - 6. třída

1. Ve kterém řádku jsou slova pouze s dvojhláskou ou?

2. Ve kterém řádku je otázka zjišťovací?

3. Které z uvedených slov má pouze kořen a koncovku?

4. Ve kterém řádku je chyba?

5. Ve kterém řádku je chyba?

 

6. Které z uvedných slov není příbuzné se slovem nést?

7. 1. os. č. mn. způsob rozkazovací slovesa pozorovat je:

8. Ve kterém řádku jsou pouze podstatná jména pomnožná?

9. Ve kterém řádku jsou pouze zájmena?

10. Ve kterém řádku jsou pouze podstatná jména abstraktní?