Josef Škvorecký - život a dílo - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 d,  5 a,  6 c,  7 b,  8 d,  9 c,  10 d