Karel Hynek Mácha - život a dílo - 9. třída

česká literatura

1. Ve kterých letech žil Karel Hynek Mácha?

2. Jakého uměleckého směru byl Karel Hynek Mácha představitelem?

3. V próze se Karel Hynek Mácha věnoval i historickým tématům. Rozhodl se napsat čtyřdílný román Kat, ale tři jeho části zůstaly pouze v náčrtcích a dopsána byla jediná. Která?

4. A jak se jmenuje král, který je v této historické próze vězněn na svém vlastním hradě a společníka mu dělá pouze kat?

5. Máchovy prózy Večer na Bezdězu a Márinka tvoří povídkový a částečně autobiografický cyklus s tendencemi k lyrice, který má název…

 

6. Máchova slavná lyrickoepická skladba Máj obsahuje 4 zpěvy a naleznete v ní také intermezza. Kolik jich je?

7. Který z těchto krátkých úryvků NEPOCHÁZÍ z Máje?

8. Kterou z následujících próz Karel Hynek Mácha NENAPSAL?

9. Jak se jmenuje novela Josefa Kajetána Tyla, ve které zaznívá kritika Karla Hynka Máchy a jeho životních postojů?

10. Jak se jmenovala snoubenka Karla Hynka Máchy? O jejich komplikovaném vztahu se můžeme dozvědět z Máchových dopisů nebo z jeho intimního deníku.