Karel Čapek - život a dílo - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 b,  4 a,  5 b,  6 d,  7 c,  8 d,  9 a,  10 b