Literární kvíz - 6. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 a,  4 b,  5 c,  6 a,  7 d,  8 b,  9 c,  10 a