Neohebné slovní druhy - 7. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 c,  3 d,  4 a,  5 b,  6 d,  7 c,  8 a,  9 d,  10 b