Ohebné slovní druhy - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 c,  3 a,  4 b,  5 c,  6 d,  7 a,  8 b,  9 c,  10 d