Opáčko z literatury - 9. třída

1. Nejslavnější světový dramatik William Shakespeare pochází:

2. Který z uvedených autorů je představitelem národního obrození?

3. Který z uvedených autorů napsal hru Lucerna?

4. Určete jméno autora podle následující nápovědy: Praha, Maminka, Nobelova cena...

5. Která z uvedených balad není ve sbírce Kytice?

 

6. Autorem literární předlohy k filmu Postřižiny je:

7. Autorem Písní kosmických je:

8. Dvacet tisíc mil pod mořem napsal:

9. Divadelní hru R.U.R. napsal:

10. Které z uvedených děl bylo napsáno nejdříve?