Opakování mluvnice - 9. třída

Pixel4

1. Určete, která z následujících vět je dvojčlenná:

2. Kéž by byl prázdniny. První slovo ve větě je:

3. Jestliže se cítíte unaveni, protáhněte se, uvolněte se a až uplyne přibližně půl minuty nebo minuta a vy budete osvěženi, dokončete test. V uvedené větě chybí:

4. Uveďte, který ze slovesných tvarů odpovídá těmto kategoriím: 3. osoba, jednotné číslo, způsob podmiňovací přítomný, rod činný:

5. Cesta lesem prudce stoupala. Jaký větný člen je slovo lesem?

 

6. Sloveso dotknout se patří ke:

7. Slovo sám je:

8. Podstatné jméno pomnožné je:

9. V jakém bodě je sloveso dokonavé?

10. Pršelo, a proto raději zůstali doma. Jaký je významový poměr mezi těmito větami?