Opakování učiva - 9. třída

1. Ve kterém řádku je věta jednočlenná?

2. Ve kterém řádku se vyskytuje sloveso dokonavé?

3. Ve které řadě jsou všechna zájmena záporná?

4. Podstatné jméno pomnožné není:

5. Básnický obrat: Obloha se na nás usmívala... je:

 

6. Slohový útvar odborně pojednávající o určitém problému nebo jevu je:

7. Která z uvedených vět není v trpném rodě?

8. Ve kterém řádku je sousloví?

9. Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu přísudkovou?

10. Ve kterém bodě je přívlastek neshodný?