Opakování učiva mluvnice a pravopisu - 8. třída

Pixel3_1

1. Ve které větě má číslovka neurčitý význam?

2. Slovo vystoupení vzniklo:

3. Slovo to není zájmenem ve větě:

4. Který tvar 5. pádu je chybný?

5. Který tvar 2. osoby množného čísla podmiňovacího způsobu času minulého je správný?

 

6. Jeli jsme okolo domu. Kterým slovním druhem je slovo okolo?

7. Která věta je bez chyby?

8. Která věta není jednočlenná?

9. Ve kterém souvětí slovo když uvozuje vedlejší větu příslovečnou podmínkovou?

10. Sloveso dokonavého vidu je ve větě: