Opakování vedlejších vět - 9. třída

1. Které z následujících souvětí obsahuje vedlejší větu přísudkovou?

2. Ve kterém bodě není vedlejší věta předmětná?

3. Ve kterém souvětí je vedlejší věta podmínková?

4. Ve kterém řádku je vedlejší věta podmětná?

 

5. Přiblížil nám zážitky, které kdysi zažil. – V tomto souvětí je vedlejší věta:

6. Ve kterém souvětí má spojka aby význam účelový?

7. V souvětí podřadném:

8. Určete druh vedlejší věty v souvětí: Spatřil zajíce, jak se mihl mezi stromy.

9. Určete druh vedlejší věty v souvětí: To koleno mě bolelo tak, až jsem se rozbrečel.

10. Jaký je druh vedlejší věty v souvětí: Třebaže se stmívalo, zůstali jsme na svých místech?