Opakování pravopisu 1 - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 b,  3 d,  4 d,  5 c,  6 a,  7 b,  8 c,  9 d,  10 a                   
Vysvětlení najdete zde: opakování pravopisu