Opakování sloves - 6. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 d,  3 c,  4 b,  5 a,  6 a,  7 c,  8 b,  9 d,  10 a                    
Vysvětlení najdete zde: slovesa