Opakování tvarosloví - 8. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 d,  4 b,  5 c,  6 a,  7 d,  8 c,  9 b,  10 a