Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková - 8. třída

Určete podstatná jména pomnožná, hromadná a látková:
 

1. kamna

2. kalhoty

3. dřevo

4. mládež

5. křoví

 

6. Velikonoce

7. voda

8. kamení

9. sníh

10. ústa

11. hmyz

12. mouka

13. prázdniny

14. prádlo

15. Pardubice