Rozvíjející větné členy - 8. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 d,  2 b,  3 c,  4 a,  5 b,  6 d,  7 c,  8 a,  9 d,  10 b                    
Vysvětlení najdete zde: větné členy