Určování slovesných tříd a vzorů - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 b,  4 c,  5 d,  6 a,  7 c,  8 b,  9 a,  10 d                    
Vysvětlení najdete zde: slovesné třídy a vzory