Slovní zásoba a tvoření slov - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 d,  3 b,  4 c,  5 d,  6 a,  7 a,  8 d,  9 b,  10 b                   
Vysvětlení najdete zde: slovní zásoba a tvoření slov