Složeniny vlastní a nevlastní - 7. třída

Rozlište složeniny vlastní a nevlastní:

1. vodotěsný

2. pravopis

3. zemětřesení

4. sebekritika

5. dějepis

 

6. dlouhohrající

7. prvočíslo

8. samozřejmý

9. jaksepatří

10. práceschopný

11. rovnováha

12. samoobsluha