Tvoření slov – 6. třída

1. Ve kterém řádku jsou slova motivovaná?

2. Ve kterém řádku je slovo s předponou?

3. Slovo základové ke slovu přetvářka je:

4. Ve kterém řádku je chybná dvojice?

5. Který z uvedených pojmů patří mezi slovotvorné prostředky?

 

6. Ve kterém řádku najdeme slovo složené?

7. Slovo učitel:

8. Slovo kameník bylo odvozeno od slova:

9. Společná část slova odvozeného a základového je:

10. Ve kterém řádku je chyba?