Určování druhů vedlejších vět - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 c,  2 a,  3 b,  4 d,  5 c,  6 a,  7 b,  8 b,  9 d,  10 c                    
Vysvětlení najdete zde: druhy vedlejších vět