Věta dvojčlenná a jednočlenná - 8. třída

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 c,  4 b,  5 a,  6 d,  7 b,  8 c,  9 b,  10 d                   
Vysvětlení najdete zde: věta dvojčlenná a jednočlenná