Věta dvojčlenná a jednočlenná - 7. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 d,  3 b,  4 b,  5 c,  6 d,  7 a,  8 d,  9 b,  10 c                    
Vysvětlení najdete zde: věta dvojčlenná a jednočlenná