Psaní velkých písmen - 9. třída

 

 

 
 
Správné odpovědi: 1 b,  2 a,  3 a,  4 a,  5 b,  6 b,  7 c,  8 a,  9 c,  10 b, 11 b,  12 a,  13 a,  14 a,  15 b                    
Vysvětlení najdete zde: psaní velkých písmen