Věta jednočlenná, věta dvojčlenná, větný ekvivalent - 8. třída

Rozlište věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty.

 

1. Bolí mě v koleni.

2. Jsou slyšet hromy.

3. Mraky nikde.

4. Spí se nám celkem dobře.

5. Vystupovat!

 

6. Čekali jsme opodál.

7. Schylovalo se k dešti.

8. Bylo mi kolem dvaceti.

9. Honem nahoru!

10. Půjdeš tam?