Větné členy - 8. třída

 

 
 
Správné odpovědi: 1 a,  2 c,  3 d,  4 a,  5 c,  6 a,  7 b,  8 d,  9 c,  10 a                   
Vysvětlení najdete zde: větné členy