Významové poměry mezi větami ve vztahu souřadnosti - 8. třída

V následujících souvětích určete významové poměry mezi větami hlavními:
 

1. Byl letos v Itálii, ale Benátky nenavštívil.

2. Známe se celkem dobře, vždyť jsme spolu byli loni na táboře.

3. Chodili jsme buď do lesa, nebo jsme se procházeli v parku.

4. Měla žízeň, a proto si koupila něco k pití.

5. Uklidil obývací pokoj, dokonce i umyl nádobí.

 

6. Pomalu se stmívalo, podzimní den se chýlil ke konci.

7. Herec onemocněl, představení se neuskutečnilo.

8. Nemohl se dostat domů, někde ztratil klíče.

9. Zůstaneme tady, či půjdeme dál?

10. Měl poraněný kotník, a přece závod dokončil.