100 pravopisných online cvičení - opakování kompletního pravopisu

 
 • 1 z 4
 

 Nákupní košík

Cena 106,61 Kč bez DPH
129 Kč    
Kód produktu IC - 2
Kategorie Učivo 6. třídy
 
 • Chcete si zopakovat kompletní pravopis českého jazyka?
 • Vyzkoušejte 100 pravopisných cvičení!
 • Po každém z nich následuje okamžité vyhodnocení.

 Jak postupovat? Je to jednoduché!
 
 
 • Stačí jen kliknout, přidat do košíku a objednat.
 • Po uhrazení vám pošleme do e-mailu zprávu s odkazem, přihlašovacím jménem a heslem na stránky s pravopisnými cvičeními.

Seznam pravopisných cvičení:

 • Pravopisné cvičení č. 1 - Shoda podmětu s přísudkem
 • Pravopisné cvičení č. 2 - Koncovky podstatných jmen
 • Pravopisné cvičení č. 3 - Tvary zájmena mě/mně
 • Pravopisné cvičení č. 4 - Předpony s-, z- 
 • Pravopisné cvičení č. 5 - Vyjmenovaná slova po b
 • Pravopisné cvičení č. 6 - Délka samohlásky ú, ů
 • Pravopisné cvičení č. 7 - Vyjmenovaní slova po l
 • Pravopisné cvičení č. 8 - Koncovky přídavných jmen
 • Pravopisné cvičení č. 9 - Vyjmenovaná slova po m
 • Pravopisné cvičení č. 10 - Velká písmena ve vlastních jménech
 • Pravopisné cvičení č. 11 - Souhrnné opakování pravopisu
 • Pravopisné cvičení č. 12 - Zdvojené souhlásky -nn-/-n-
 • Pravopisné cvičení č. 13 - Koncovky podstatných jmen 2
 • Pravopisné cvičení č. 14 - Předložky s, z
 • Pravopisné cvičení č. 15 - Skupiny mě - mně
 • Pravopisné cvičení č. 16 - Vyjmenovaná slova po p
 • Pravopisné cvičení č. 17 - Shoda podmětu s přísudkem 2
 • Pravopisné cvičení č. 18 - Předpony s-, z- 2
 • Pravopisné cvičení č. 19 - Vyjmenovaná slova po s
 • Pravopisné cvičení č. 20 - Vyjmenovaná slova po v
 • Pravopisné cvičení č. 21 - Koncovky přídavných jmen 2
 • Pravopisné cvičení č. 22 - Opakování pravopisu 1
 • Pravopisné cvičení č. 23 - Vyjmenovaná slova - opakování
 • Pravopisné cvičení č. 24 - Psaní mě - mně
 • Pravopisné cvičení č. 25 - Velká a malá písmena
 • Pravopisné cvičení č. 26 - Opakování pravopisu 2
 • Pravopisné cvičení č. 27 - Shoda podmětu s přísudkem 2
 • Pravopisné cvičení č. 28 - Skupiny bě - bje, vě - vje
 • Pravopisné cvičení č. 29 - Koncovky přídavných jmen 3
 • Pravopisné cvičení č. 30 - Koncovky podstatných jmen 3
 • Pravopisné cvičení č. 31 - Opakování pravopisu 3
 • Pravopisné cvičení č. 32 - Záludná velká a malá písmena
 • Pravopisné cvičení č. 33 - Příslovce - dohromady, nebo zvlášť?
 • Pravopisné cvičení č. 34 - Opakování všech vyjmenovaných slov
 • Pravopisné cvičení č. 35 - Shoda podmětu s přísudkem 4
 • Pravopisné cvičení č. 36 - Nejčastější pravopisné chyby
 • Pravopisné cvičení č. 37 - Opakování pravopisu 4
 • Pravopisné cvičení č. 38 - Psaní i/í, y/ý ve slovech cizího původu
 • Pravopisné cvičení č. 39 - Opakování pravopisu 5
 • Pravopisné cvičení č. 40 - Zdvojené souhlásky -nn-/-n- 2
 • Pravopisné cvičení č. 41 - Pravopis ú, ů
 • Pravopisné cvičení č. 42 - Vyjmenovaná slova po b 2
 • Pravopisné cvičení č. 43 - Vyjmenovaná slova po l 2
 • Pravopisné cvičení č. 44 - Vyjmenovaná slova po m 2
 • Pravopisné cvičení č. 45 - Vyjmenovaná slova po p 2
 • Pravopisné cvičení č. 46 - Vyjmenovaná slova po s 2
 • Pravopisné cvičení č. 47 - Vyjmenovaná slova po v 2
 • Pravopisné cvičení č. 48 - i/y ve vlastních jménech místních
 • Pravopisné cvičení č. 49 - Předpony z-, s- 3
 • Pravopisné cvičení č. 50 - Mě - mně
 • Pravopisné cvičení č. 51 - Koncovky podstatných jmen 4
 • Pravopisné cvičení č. 52 - Psaní velkých písmen
 • Pravopisné cvičení č. 53 - Zakončení přídavných jmen
 • Pravopisné cvičení č. 54 - Celkové opakování pravopisu
 • Pravopisné cvičení č. 55 - Psaní n/nn
 • Pravopisné cvičení č. 56 - Tvary zájmena mě/mně 2
 • Pravopisné cvičení č. 57 - Shoda podmětu s přísudkem 5
 • Pravopisné cvičení č. 58 - Čárka před a - ano, nebo ne?
 • Pravopisné cvičení č. 59 - Psaní bě/bje, vě/vje
 • Pravopisné cvičení č. 60 - Celkové opakování pravopisu 2
 • Pravopisné cvičení č. 61 - Všechny pravopisné jevy
 • Pravopisné cvičení č. 62 - Všechny pravopisné jevy 2
 • Pravopisné cvičení č. 63 - Souhrnné opakování pravopisu
 • Pravopisné cvičení č. 64 - Celkové opakování pravopisu 3
 • Pravopisné cvičení č. 65 - Zdvojené souhlásky
 • Pravopisné cvičení č. 66 - Tečka za číslovkou
 • Pravopisné cvičení č. 67 - Psaní i/í, y/ý ve slovech cizího původu
 • Pravopisné cvičení č. 68 - Předložky s/se, z/ze
 • Pravopisné cvičení č. 69 - Velká písmena
 • Pravopisné cvičení č. 70 - Pravopisné chytáky
 • Pravopisné cvičení č. 71 - Vyjmenovaná slova - opakování 2
 • Pravopisné cvičení č. 72 - Psaní předpon z-, s-
 • Pravopisné cvičení č. 73 - Čárka ve větě jednoduché a v souvětí
 • Pravopisné cvičení č. 74 - Chybné věty
 • Pravopisné cvičení č. 75 - Koncovky podstatných jmen rodu mužského
 • Pravopisné cvičení č. 76 Koncovky podstatných jmen rodu ženského
 • Pravopisné cvičení č. 77 - Koncovky podstatných jmen rodu středního
 • Pravopisné cvičení č. 78 - Koncovky podstatných jmen všech rodů
 • Pravopisné cvičení č. 79 - ú/ů v podstatných jménech
 • Pravopisné cvičení č. 80 - Tvrdá a měkká přídavná jména
 • Pravopisné cvičení č. 81 - Přídavná jména přivlastňovací
 • Pravopisné cvičení č. 82 - ě/ně ve tvarech 2. stupně přídavných jmen
 • Pravopisné cvičení č. 83 - Správné tvary zájmena já
 • Pravopisné cvičení č. 84 - Předpony s-, z- u sloves
 • Pravopisné cvičení č. 85 - Čárka ve větě jednoduché
 • Pravopisné cvičení č. 86 - Jsou věty napsány správně 1?
 • Pravopisné cvičení č. 87 - Jsou věty napsány správně 2?
 • Pravopisné cvičení č. 88 - Jsou věty napsány správně 3?
 • Pravopisné cvičení č. 89 - Jsou věty napsány správně 4?
 • Pravopisné cvičení č. 90 - Jsou věty napsány správně 5?
 • Pravopisné cvičení č. 91 - Velká - malá písmena
 • Pravopisné cvičení č. 92 - Koncovky sloves
 • Pravopisné cvičení č. 93 - Slova cizího původu
 • Pravopisné cvičení č. 94 - Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách
 • Pravopisné cvičení č. 95 - Vyjmenovaná slova
 • Pravopisné cvičení č. 96 - Chybná interpunkce - čárka v souvětí
 • Pravopisné cvičení č. 97 - Psaní bě/bje, vě/vje 2
 • Pravopisné cvičení č. 98 - Psaní j - jj
 • Pravopisné cvičení č. 99 - Psaní n - nn
 • Pravopisné cvičení č. 100 - Psaní sebou x s sebou