Útvary českého jazyka a jazyková kultura

Teorie

Co musíte znát?


 1) Spisovná čeština = spisovný jazyk

  • Je naším celonárodním dorozumívacím prostředkem, je na celém území jednotná.
  • Používá se ve všech oblastech veřejného života.
  • Setkáme se s ní v projevech psaných i mluvených - v televizi, rozhlase, knihách, novinách, časopisech, ve škole.
  • V mluvených projevech se užívají hovorové prvky (přeju, píšou, houslisti, bez třech žáků...)

 

2) Nespisovná čeština = nespisovný jazyk

 

Obecná čeština - nejrozšířenější podoba běžného dorozumívání, tak jak mezi sebou nejčastěji komunikujeme (vznikla na podkladě středočeského nářečí).


Nářečí - užívají se v mluvené komunikaci jen na určitém území, nauka o nářečí je dialektologie:

nářečí česká - Dej mouku ze mlejna na vozejk,

nářečí hanácká - Dé móku ze mléna na vozék,

nářečí moravskoslovenská - Daj múku ze mlýna na vozík,

nářečí lašská - Daj muku ze mlyna na vozik.

zdroj: https://vlast.cz/o-cestine


Slang - mluva určité zájmové skupiny nebo mluva užívaná v určitém pracovním prostředí:

sportovní slang - špílmachr, bedna, kanár, housle, háček,

školní slang - anglina, čeják, potítko, baňa,

vojenský slang - bažant, kombajn, rajóny,

železničářský slang - šíbr, platon, pufr.


Argot - slouží k utajení obsahu sdělení:

vězeňský - bachař, čučka, katrák.

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem