Věta jednoduchá a souvětí

Teorie

Co musíte znát?


Věta jednoduchá

  • Věta jednoduchá obsahuje pouze jednu základní skladební dvojici (podmět a přísudek).
  • Případně jeden větný základ, pokud jde o větu jednočlennou nebo větný ekvivalent.
 
  • Např. Žáci se učí. Neviděli jsme ho už týden. Dávali to v televizi. Prší. Je mi smutno...

 

Souvětí

  • Souvětí je spojení nejméně dvou vět jednoduchých v jeden celek.
  • Věty spolu obsahově souvisí a je mezi nimi mluvnický vztah.
  • Rozlišujeme souvětí podřadné a souřadné. - viz kapitolu: /souveti-souradne-a-podradne/
  • V souvětí rozlišujeme věty hlavní a vedlejší.

Věta hlavní (VH)

  • Nezávisí mluvnicky na jiné větě souvětí, nelze se na ni zeptat.

 

Věta vedlejší (VV)

  • Je mluvnicky závislá na jiné větě souvětí, lze se na ni jinou větou souvětí zeptat.

 

Např. Žáci se učí (VH), aby uspěli u přijímacích zkoušek (VV) - Proč se žáci učí? Za jakým účelem? Dávali to v televizi (VH) a hlásili to v rozhlase (VH).

 

 Pixel8

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem