Viz x viz.

 Pixel1
 
 
  • Dělá vám problém užití tvaru viz x viz.?
  • Píše se za ním tečka, nebo ne?
  • Pravopisně správně je pouze tvar viz (bez tečky).
  • Viz je totiž celé slovo, nejedná se o zkratku.
  • Jedná se o nepravidelný tvar rozkazovacího způsobu od slovesa vidět.
  • Slovo viz se při odkazování může pojit se slovem v 1. nebo 4. pádě.

 

Příklady:

  • Častěji než výraz samotný se používá spojení folk song, folk music či folk rock (viz kap. Rocková hudba).
  • A v této souvislosti existuje celá řada rizik - viz výše.
  • Nežádoucí dvojsmyslnost výpovědi v řečnických projevech lze často odstranit pauzami (viz obrázek).