Výtah a výpisky

Teorie

Co musíte znát?


A) Výtah

 • Výtah stručně shrnuje hlavní myšlenky textu.
 • Zaznamenává podstatné informace z odborného článku, případně z celé knihy.
 • Je stručný, vyjadřujeme se v co nejkratších, jednoduchých větách, dodržujeme přehlednou stavbu.
 • Na závěr každého výtahu citujeme (bibliografická citace), odkud jsme čerpali (autor, dílo, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, případně kapitola a stránka).

 

Příklad bibliografické citace:

 zdroj obrázku: https://is.jabok.cz/

 • Výtah je užitečný pro naše učení, zestručníme si obsah nějakého článku (např. učebnice dějepisu, fyziky, chemie...), abychom si zapamatovali pouze podstatné a užitečné informace.
 • Výtah si můžeme také vytvořit např. z přečtené knihy (beletrie) a vytvoříme si tak přehledný čtenářský deník.

 


 

B) Výpisky

 • Výpisky zachycují nejdůležitější myšlenky z článků nebo knih.
 • Na rozdíl od výtahu nezachycují větnou stavbu.
 • Můžeme je zaznamenat formou hesel nebo celými větami, můžeme je doplnit citátem.
 • Jsou opět velmi důležité při studiu.
 • I zde uvádíme, odkud jsme čerpali (bibliografický údaj).

 

Příklad výpisku:

 Pixel5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem