Významové poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami

Teorie

Co musíte znát?


 • Mezi souřadně spojenými vedlejšími větami, které jsou vždy stejného druhu, mohou být stejné významové poměry jako mezi větami hlavními.

Poměr slučovací
 
 • Spojovací výrazy: a, i, ani, nebo, přitom, rovněž, též, (a) pak, (a) potom, (a) nakonec, ani - ani, zčásti - zčásti, jednak - jednak, jak - tak, hned - hned, tu - tu, dílem - dílem.
 • Např. Zdálo se, že bude pěkné počasí a noc bude jasná.

 


Poměr stupňovací
 
 • Spojovací výrazy:  ba, ba i, ba ani, ba dokonce, a dokonce, dokonce i, ale i, přímo, nadto, nejen(že) - ale (i), nejen(že) - nýbrž (i), nejen(že) - ale dokonce (i), nejen - nýbrž naopak.
 • Např. Uvažovali jsme o tom, co by se dalo napsat, ba co bychom mohli ještě zdokonalit.

 


Poměr odporovací
 
 • Spojovací výrazy:  ale, však, avšak, nicméně, leč, nýbrž, jenže, jenomže, naopak, ale zato, zato však, a přece, ale také, také však, ale ani, sice - ale, jistě - ale přece jen.
 • Např. Znal jsem člověka, který věděl vše, ale který toho moc nenamluvil.

 


 

Poměr vylučovací
 
 • Spojovací výrazy: nebo, anebo, či, jinak, buď - (a)nebo, buď - buď, ať - či.
 • Např. Maminka řekla, že buď jí pomůžeme, nebo půjdeme okamžitě domů.

 


Poměr důsledkový
 
 • Spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, a tudíž, tak, a tak.
 • Např. Honza nám sdělil, že má rád sport, a proto se přihlásil do atletického oddílu.

 


 Poměr příčinný (důvodový)
 
 • Spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž.
 • Např. Mám rád ovoce, které je čerstvé, neboť je chutné.

 


 Značky pro poměry: 

Značky_2

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem