Zápor

Teorie

Co musíte znát?


1) Zápor slovní (lexikální)

  • U slovního záporu obsahuje záporné slovo předponu ne-, ni-.
  • Záporné slovo popírá význam příslušného kladného slova nebo vyjadřuje jeho opak (spokojen - nespokojen, úroda - neúroda, jaký - nijaký, šikovný - nešikovný, závislý - nezávislý...).

 

2) Zápor mluvnický 

a) větný 

 
  • Popírá platnost věty.
  • Je vyjádřen zápornou podobou určitého slovesa v přísudku (pomocí záporky ne-).
  • Např. Nejedla jsem. Nebudeš dnes sportovat. Nejel jsem tam.
 

b) členský

 
  • Popírá některý větný člen pomocí částice ne, nikoli.
  • Např. Ne každý to může dokázat. Stalo se to nikoli jeho přičiněním

 

 Pixel9

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem