Zkracování

Teorie

Co musíte znát?


  • Jedná se o tvoření slov z víceslovných pojmenování → vznikají: 
 
  • iniciálové zkratky = vznikají z počátečních písmen (iniciál) jednotlivých slov názvu, píšeme je velkými tiskacími písmeny bez teček, jsou nesklonné (ČR = Česká republikaEU = Evropská unieOSN = Organizace spojených národů = vysoká škola),
 
  • zkratky = píšeme zpravidla první písmeno slova nebo slov, příp. slabiku tak, za takovou zkratkou píšeme tečku (s. r. o. = společnost s ručením omezenímpř. n. l. = před naším letopočtemč. j. = číslo jednací = paní),
 
  • zkratková slova = vznikají spojením počátečních písmen nebo slabik několikaslovného názvu, zkratková slova se dají skloňovat (Čedok = Česká dopravní kancelář, sitkom = situační komedieKrnap = Krkonošský národní park) ,
 
  • značky = mají ustálenou podobu, příp. jsou tvořeny písmeny z cizích abeced nebo zvláštními grafickými znaky, nepíšeme za nimi tečku (km = kilometrkg = kilogram, r = poloměrH = vodíkO = kyslík, A = ampér).

 Pixel7

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem