Zvuková stránka slova - 6. třída

Teorie

Co musíte znát?


Slovní přízvuk

 • Slovní přízvuk (zesílení hlasu) se projevuje zesílením první slabiky = hlavní přízvuk.
 • Víceslabičná slova mohou mít ještě slabší přízvuk = vedlejší přízvuk.

 

 

Předklonky a příklonky

a) Příklonky

 • Jsou nepřízvučná slova, která se přiklánějí ke slovům předcházejícím, např.:
 • krátké tvary zájmen (mě, tě, se, ho, mi, ti, si, mu),
 • některé tvary slovesa být (jsem, jsi, je, bych, bys, by),
 • spojka však, částice prý.

 

b) Předklonky

 • Jsou slova nepřízvučná, která se spojují se slovy následujícími, např.:
 • a, i, až, že...

 


Slabika
 
 • Slabika je nejmenší mluvní jednotka.
 • Slabikou rozumíme každé plné zaznění hlasu, proto musí být v každé slabice přítomna samohláska nebo dvojhláska (výjimečně souhláska l, m, r).
 
Dělení slabik:
 
 • a) slabiky otevřené = končí na samohlásku, např. má-lo, rá-no, moe...
 • b) slabiky zavřené = končí na souhlásku, např. kmen, roz-hlas, roz-nes...
 
 
Pixel1
 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem