Zvuková stránka věty - 6. třída

Teorie

Co musíte znát?


1) Větná melodie   Pixel7

 • Jedná se o intonaci = výška hlasu při vyslovení věty.
 • Jednotlivé druhy vět podle postoje mluvčího mají svou zvláštní melodii:
 

a) Věta oznamovací:

 • Věta má melodii klesavou, např. Včera jsme šli po škole domů.
 
 

b) Věta tázací:

 • otázka zjišťovací (odpovídáme ano/ne) = melodie je klesavě stoupavá, např. Byl jsi včera venku?
 • otázka doplňovací (odpovídáme doplněním) = melodie je stoupavě klesavá, např. Jak bylo dnes ve škole?
 
 

c) Věta rozkazovací:

 • Věta má melodii jako věta oznamovací, pokud je o důrazný rozkaz, je melodie stoupavá, např. Běžte!
 
 

d) Věta přací:

 • Věta má melodii klesavou nebo stoupavě klesavou, např. Kéž bychom už byli doma!
 

Všechny druhy vět mohou být také pronášeny s citovým zaujetím, takové věty se nazývají věty zvolací, které mají melodii klesavou, např. To je nádhera!


 

2) Důraz     Pixel9

 • Důraz = větný přízvuk - je zesílení hlavního přízvuku některého slova ve větě.
 • Důrazové slovo stojí obvykle na konci věty.
 • Pokud chceme některé slovo zdůraznit ještě silněji, posuneme důraz na začátek věty.
 • Důraz může změnit smysl věty.

3) Tempo a pauzy

 • V mluveném projevu dbáme na tempo řeči.
 • Tempo musí být přiměřené obsahu a posluchači - rychlé tempo znesnadňuje porozumění, příliš pomalé tempo zase posluchače unavuje.
 • S tempem souvisí také pauzy - správným kladením pauz napomáháme porozumění textu.
 • Pauzy děláme obvykle tam, kde je v psaném projevu čárka, ale může být i tam, kde čárka není.

 

             Pixel5

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem