Druhy vedlejších vět

Teorie

Co musíte znát?


 • Je zapotřebí také znát všechny druhy vedlejších vět.

Vedlejší věta podmětná
 • Vyjadřuje podmět věty řídící.
 • Ptáme se: Kdo, co?
 • Kdo mi nerozuměl, může se opět zeptat.

Vedlejší věta přísudková
 • Vyjadřuje jmennou část přísudku se sponou (v hlavní větě je sponové sloveso).
 • Ptáme se: Co dělá podmět?
 • Řeka byla, jako by ji postříbřil. 

Vedlejší věta předmětná
 • Vyjadřuje předmět věty řídící.
 • Ptáme se: pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu). 
 • Řekl, že k nám přijde

Vedlejší věta přívlastková
 • Závisí na podstatném jméně věty řídící.
 • Ptáme se: Jaký, který, čí?
 • Měl jsem pocit, který nebyl moc příjemný(Jaký jsem měl pocit? Který nebyl moc příjemný.)

Vedlejší věta doplňková
 • Vyjadřuje doplněk řídící věty, závisí na slovesu a jménu věty řídící. 
 • Spatřil jsem srnu, jak se mihla mezi stromy.

 

Vedlejší věty příslovečné
 
Příslovečná místní 
 • Ptáme se: Kde? Odkud? Kam? 
 • Rozeběhl se tam, odkud se ozvalo volání. (Kam se rozeběhl? Tam, odkud se ozvalo volání.)

 

Příslovečná časová 
 • Ptáme se: Kdy? Jak dlouho?
 • Šel spát, jakmile byl hotov s prací. (Kdy šel spát? Jakmile byl hotov s prací.)

 

Příslovečná způsobová 
 • Ptáme se: Jak? Jakým způsobem? 
 • Udělal to tak, že to musel celé přepracovat. (Jak to udělal? Tak, že to musel přepracovat.)

 

Příslovečná měrová 
 • Ptáme se: Do jaké míry? Jakou měrou?
 • To koleno mě bolelo tak, až jsem se rozbrečel. (Jak moc mě bolelo koleno?)

 

Příslovečná příčinná 
 • Ptáme se: Proč? Z jaké příčiny? 
 • Udělal to, protože musel. (Proč to udělal? Protože musel.)

 

Příslovečná účelová 
 • Ptáme se: Proč? Za jakým účelem?
 • Schovával se, aby nemusel jít k lékaři. (Za jakým účelem se schovával? Aby nemusel k lékaři.)

 

Příslovečná podmínková 
 • Ptáme se: Za jaké podmínky?
 • Jestliže bude hezké počasí, pojedeme na výlet. (Za jaké podmínky pojedeme na výlet? Když bude hezké počasí.)

 

Příslovečná přípustková 
 • Ptáme se: I přes co?
 • Přestože se velice snažili, nepodařilo se jim to. (I přes co se jim to nepodařilo? Přestože se velice snažili.)

Přehledná tabulka: maskot4

 Vedlejší věta:
 Otázka: 
 Typické spojovací výrazy:
 podmětná
 Kdo? Co?
 kdo, co, že, aby...
 přísudková
 Jaký?
 jak, jaký...
 předmětná
 Ptáme se pádovými otázkami.
 že, aby, jak...
 přívlastková
 Jaký? Který? Čí?
 který, jenž, že, kde, kdy, jak...
 doplňková
 Jak?
 jak, jako...
 časová
 Kdy, odkdy, jak dlouho, jak často?
 jakmile, když, až...
 místní
 Kde, kam, kudy, odkud?
 kde, kam, kudy...
 způsobová
 Jak, jakým způsobem?
 jak, že, pokud...
 měrová
 Do jaké míry? Jakou měrou?
 
 příčinná
 Proč? Z jaké příčiny?
 protože, poněvadž, jelikož...
 účelová
 Proč? Za jakým účelem?
 abychom, aby, abyste...
 podmínková
 Kdy? Za jaké podmínky?
 - li, jestliže, když, kdyby...
 přípustková
 I přes co?
 třebaže, přestože, i když...

 


odpovědi4 Test k procvičení č. 1

 

 

 Pixel2

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem