Epiteton

Teorie

Co musíte znát?


  • Pochází z řeckého epithetos = přidaný.
  • Epiteton je básnický přívlastek.
  • Vyjadřuje určitou vlastnost osoby, předmětu či jevu nebo autorův hodnotící a citový vztah k nim.

  • Je jedním z uměleckých jazykových prostředků, řadíme ho k obrazným pojmenováním, má estetickou funkci.
  • Bez básnických přívlastků by řada básní ztratila svou působivost...

Rozlišujeme:

a) epiteton constans 
 
  • stálý básnický přívlastek, není nový, zautomatizoval se (modré nebe, udatný hrdina, bílý sníh, travička zelená...),
 
 
b) epiteton ornans 
 
  • zdobný básnický přívlastek, známou vlastnost vyjadřuje neotřelým způsobem (večerní máj, růžový večer, smaragdová tráva, tyrkysové nebe, stříbrný vítr...).

Ukázky 

 
Květino královno nadhvězdná...
                                          G. Apollinaire
 
 
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam, co slzy lásky.
                                           K. H. Mácha
 
 
Byl krásný to jezdec
s vlajícím chocholem, blýskavohelmý?
                                       
                                             P. Bezruč

 

 Pixel8

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem