Kompozice

Teorie

Co musíte znát?


  • Kompozice - z lat. compositio = složení, sestavení
  • Obecně kompozicí rozumíme proporce (poměry), řád a vztahy mezi jednotlivými částmi jakéhokoliv uměleckého díla.
  • Každý literární text čtenáři něco sděluje a kompozicí rozumíme pořadí, v jakém poměru budou jednotlivé informace seřazeny, a způsob, jakým jsou navzájem spojeny a provázány (složky tematické i jazykové).
  • Kompozice se tak stává hlavním prostředkem uskutečnění autorova uměleckého záměru.
  • Jiné kompoziční přístupy jsou uplatňovány u epiky, jiné u lyriky.

 

 

Základní kompoziční postupy:

  • gradace (stupňování),
  • kontrast (protiklad),
  • paralelismus (opakování, souběžnost),
  • konfrontace (porovnání) motivů.

  

Pixel1

 

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem